Rozvíjejte mysl obchodníka
Czech Forex Forum | Forex komunitní místo
Czech Forex Forum
Forex komunitní místo
Výsledky 1 až 2 z 2

Téma: Rozvíjejte mysl obchodníka

 1. #1 Collapse post
  Senior Member Sasha's Avatar
  Připojit k datu
  Feb 2018
  Příspěvky
  488
  Kumulovaný bonus
  0.00 USD
  (Co to je?)
  Dík
  0
  Díky 1,305 Times ve 317 příspěvků

  Rozvíjejte mysl obchodníka

  Každý obchodník musí mít v sobě zakořeněné tyto čtyři projevy chování:

  Disciplína
  Trpělivost
  Objektivnost
  Realistická očekávání

 2. #2 Collapse post
  Senior Member Scalper33's Avatar
  Připojit k datu
  May 2019
  Příspěvky
  194
  Kumulovaný bonus
  0.00 USD
  (Co to je?)
  Dík
  0
  Díky 112 Times ve 100 příspěvků
  Každý obchodník musí mít v sobě zakořeněné tyto čtyři projevy chování:
  Disciplína
  Důležitost disciplíny nemůžeme podceňovat. Disciplína je schopnost obchodníka postupovat podle svého plánu. Když si připravíte svůj obchodní plán, budete čelit nelehké roli jeho realizace a to podle plavidel, které jste si stanovili při jeho přípravě. Jelikož obchodování vyžaduje určité disciplinované kroky, jako je například přijetí stop-losů, je proto nezbytné, abyste připravili svou mysl tak, že bude odpovídat na signály, které se objeví. Častokrát obchodník dostane signál na stop- loss, ale neřídí se podle něj, protože zpětně přehodnotí to, co si myslí, že se na trhu stane. Mnoho nových obchodníků prostě neví snášet ztráty, a proto raději věří, že trh se otočí a půjde ve směru, který bude pro jejich pozice ziskový.
  Mnohokrát se trh odkloní od vašich plánů, a vy se budete muset rozhodnout zda podle plánu postupovat nebo jej upravit v závislosti na nových podmínek na trhu.
  Z racionálního hlediska jste si vědomi toho, že byste měli obchody uzavírat dle vašeho plánu. Ale z emocionálního hlediska převezme kontrolu nad vašimi rozhodnutími něco jiného a vy se uberete špatným směrem.
  Rychlé uzavírání ztrátových pozic, ale držení těch ziskových je pro většinu anti-intuitivní. Mnoho nezkušených obchodníků dělá přesný opak. Budou držet ztráty, ale zisky budou rychle vybírat.
  Příčiny tohoto typu chování pramení v mentalitě obchodníka. Obchodníci zastávají názor, že vybíráním zisků se vyhnou bankrotu. A na základě toho tvrdí, že při ziscích je mnohem lépe vybírat už i malé zisky. Problém při takovém přístupu je však v tom, že stačí, aby utrpěli i jen jednu větší ztrátu a ta může smazat všechny jejich malé zisky.
  Na druhé straně však mnoho obchodníků argumentuje tím, že prostě nemohou příliš rychle omezovat své ztráty, protože je nezbytné, aby daly svým pozicím příležitost jít v souladu s tím, co si naplánovali. K takovému závěru dospěli po zkušenostech, kdy rychle uzavřeli ztrátovou pozici a následně jen sledovali, jak se situace otočila a pozice se stala ziskovou, přičemž obchodník z toho nakonec vyšel jako ztrátový. Pokud se taková situace zopakuje více než jednou, způsobuje to to, že obchodník začne být přesvědčen, že je lepší ponechat ztrátové pozice otevřené déle.
  Disciplína není procesem pozitivního myšlení. Z racionálního hlediska každý ví, že se musí držet svého plánu. Proč byste se jinak zabývali děláním plánů, pokud byste neměli v úmyslu se jich držet? Disciplína je výsledkem podmíněné události a jak jste viděli při Pavlově experimentu, podmíněná událost je výsledkem určitého stále se opakujícího podnětu.
  Problémem při takovém podnětu je, že naše mysl přijímá opakování nesprávných podnětů stejným způsobem jako přijímá ty správné. Pokud neustále opakujete tytéž nesprávné činnosti, vaše paměť bude podmíněně reagovat na špatné podněty.
  Disciplína je při tvorbě a dodržování vašeho plánu nezbytná bez ohledu na jakékoli změny chování trhu. Disciplína pěstuje disciplínu. Na začátku je možno složitější překonat návyky, na které jste náchylní, avšak po několika úspěšných obchodech, které jste realizovali podle svých plánů, vaše mysl si začne formovat nové návyky, které budou posilovat vaše správné obchodní schopnosti.
  Dalším zajímavým faktem je, že podvědomí nedokáže rozlišovat mezi skutečnou a virtuální zkušeností. Skutečné nebo vizuální dojmy, které jsou zachyceny našimi smysly se ukládají v naší paměti. Trénováním správných úkonů při simulovaném obchodě si dokážete osvojit stejné způsoby chování jak při realizaci obchodu živě. Ale opět, pokud si nacvičíte při simulací nesprávné kroky, svou mysl si "naprogramujete" špatným způsobem.
  Problém však není jen v tom, zda při obchodování myslíte na to zda dodržujete disciplínu nebo ne, jde především o to, abyste byli schopni disciplínu zakotvit ve své mysli tak, že při obchodování se budete chovat disciplinovaně vždy.
  Trpělivost
  Dalším důležitým atributem je "trpělivost". Říká se, že trpělivost růže přináší. Avšak trpělivost představuje jistou rys lidské povahy. Někteří lidé jsou přirozeně více trpěliví než jiní. Obchodování však vyžaduje, aby byl obchodník trpělivý vždy - aby byl schopen vyčkat tu správnou, nejlepší příležitost vstupu do obchodu.
  Mnoho obchodníků bude strach z prodlení příležitosti navádět k tomu, aby na trh vstoupily ještě předtím, než opravdu nastanou ty správné podmínky, které jim zaručí úspěch. To, co si mnoho obchodníků neuvědomuje je, že trh neustále poskytuje nové příležitosti. Pokud zmeškáte jednu, vždy přijde další. Musíte být jen dostatečně trpěliví a počkat, až budou podmínky na trhu v souladu s vaším plánem. Pokud ale podmínky v jaké doufáte nenastanou, prostě obchod neuděláte.
  Takže jak se naučíte být trpělivým? Trpělivost je věcí ustálení a ustálení je výsledkem opakování. Připravení si plánu hraje při tomto procesu klíčovou roli. Pokud se pokusíte obchodovat jen náhodně, nebude vaše chování nijak "ukotvené" a nebude mít žádný směr. Následně se začnete automaticky chovat způsobem, na který jste byli náchylní, a to je často v rozporu s tím, co víte, že byste udělat měli. Tak budete dělat obchody, které mohou zcela zlikvidovat váš obchodní účet.
  Zapamatujte si, váš plán vám nejen určuje směr, kterým se při vstupech a výstupech z pozic máte ubírat, ale také slouží jako plán pro vaši mysl a zahrnuje nezbytné kroky pro ustálení mysli "důmyslného obchodníka".
  Objektivnost
  Třetím atributem, který je třeba si "naprogramovat" do mysli, je objektivnost. Být při obchodování objektivním je velmi složitým procesem. Koneckonců, jste to právě vy, kdo se stane emočně navázaný na své pozice, protože jste to vy, kdo rozhoduje co, kdy a jak obchodovat.
  Nikdo nemá rád, když se mýlí. Avšak být objektivní znamená, že odsunete na bok své ego a objektivní sledujete, co se na trhu děje. Pokud se dokážete naučit oprostit se od toho, zda máte nebo nemáte pravdu a že nemusíte nikomu nic dokazovat, pak máte šanci, že uděláte správné rozhodnutí, které si správu vašich obchodů vyžaduje. Musíte se jen soustředit na to, co se na trhu opravdu děje a následně reagovat ve shodě se scénáři, které jste si určili při plánování svého obchodování.
  Jste to právě vy, kdo je zodpovědný za "stisknutí knoflíku". Nemůžete obviňovat nikoho jiného. A nemůžete vinit ani trh. Je to jako surfování na moři. Můžete obvinit moře za to, že přijde vlna a vy spadnete?
  Mohli byste tvrdit, že moře bylo příliš bouřlivé a shodilo vás, avšak realita je spíše taková, že jste nebyli schopni objektivně zvážit své schopnosti a to zda opravdu jít surfovat.
  Mimochodem, "spadnout" kvůli vlně je součástí procesu učení. I ten nejlepší světový surfař ze surfu občas spadne nebo jej smete vlna.
  Být objektivním však znamená oprostit se od svých emocionálních reakcí ze strachu nebo chamtivosti. Pokud máte při obchodování strach, ať už ze ztrát nebo z toho, že přijdete o své zisky, pak určitě nechováte podle svého plánu a rovněž nemáte tu správnou trpělivost a disciplínu.
  realistická očekávání
  Posledním atributem, který si musíte osvojit jsou "realistické očekávání". Mnoho nových obchodníků se domnívá, že mohou začít s pár stovkami dolarů na svých účtů a že z nich udělají tisíce každý měsíc.
  Pointou realistických očekávání je ujasnit si, co je opravdu možné a co je jen pravděpodobné. Je pravdou, že někdy jsou obchody velmi ziskové a že trh je opravdu "štědrý" nad očekávání obchodníka. Na druhé straně je pravdou i to, že většinu času se trh přizpůsobuje normě nebo se vrátí ke střední hodnotě, zejména co se týče volatility. Tento proces může eliminovat zisky a vytvářet velké ztráty v případě, že obchod není provedeny správně nebo pokud má obchodník nerealistická očekávání.
  Pokud jste realističtí, budete si vědomi limitací svých obchodů a uděláte vše proto, abyste ochránili své zisky pomocí technik risk-managementu, o kterém si povíme více v části 7. I přesto, že se můžete naučit zvyšovat šance ve váš prospěch, vždy existuje riziko, že trh se otočí proti vám. Někdy se může stát, že budete ziskoví, ovšem kvůli tomu, že budete mít příliš velké očekávání, dovolíte takové pozic přijít o zisk nebo dokonce budete svědkem toho, že začne být ztrátová. Jelikož všichni dobří obchodníci chtějí ponechat své ziskové pozice otevřené, budete muset nabýt schopnost naslouchat a sledovat co se na trhu děje.
  Obchodování je o předvídání budoucnosti. Vy jako obchodník, se budete snažit odhadnout co přinese budoucnost a následně podle toho jednat. Jelikož ale předvídání budoucnosti není nic jiného než jen spekulace, je důležité, abyste se naučili jak správně řídit své "sázky", pokud budoucnost nepřinese to, co očkávate. To jsou realistické očekávání.

Autorská práva

 • Nemůžete deslat nové témata
 • Nemůžete odeslat odpovědi
 • Nemůžete odeslat přílohy
 • Nemůžete upravit své příspěvky
 •