Czech Forex Forum | Forex komunitní místo
Czech Forex Forum
Forex komunitní místo
Drazí přátelé! Všechny bonusové programy na fóru jsou dočasně pozastaveny.        If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.       
  Drazí přátelé! Všechny bonusové programy na fóru jsou dočasně pozastaveny.        If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.       
  &lsaquo
  &rsaquo
Stránka 1 z 5 1 2 3 ... PosledníPoslední
Výsledky 1 až 10 z 45

Téma: Forex vzdělávání.

 1. #1 Collapse post
  Senior Member Sasha's Avatar
  Připojit k datu
  Feb 2018
  Příspěvky
  690
  Dík
  0
  Díky 1,544 Times ve 465 příspěvků

  Forex vzdělávání.

  Odkazy na webináře, semináře

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 2. #2 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Pravidla
  pro úspěšné
  obchodování
  podle Raghee

  Pravidla pro úspěšné
  obchodování podle Raghee
  Náš způsob života se odráží i v našem způsobu obchodování.
  Tomu neuniknete. Jste-li přirozeně agresivní, bude ta‐
  kové i vaše obchodování. Jste-li opatrnější nebo váhavějšíí,
  přinesete si to také do svých obchodů.
  Při brzkém uzavření pozice, ať už jde vaším směrem nebo začíná jít proti vám, je jedno-
  duché rozpoznat, kdo jste.
  Existuje několik pravidel, která mi pomohla stát se obchodníkem, ale především jím
  také zůstat. Obchodování je moje profese. Nejsou to jeden nebo dva dobré roky, ale spíše
  vyvrcholení všech mých let, kdy řídím rizika na trzích. Není to pouze trh s forexem, díky
  němuž jsem se stala obchodníkem. Obchoduji všechny trhy: akcie, futures a forex. Budu
  obchodovat vše, co má graf, likviditu a bude se mi líbit, co vidím. Diverzifikace pro mě zna-
  mená, že se nechci omezovat pouze na jeden trh nebo jeden obchodní styl.
  Nechejte samotné grafy určit vaše ochranné prodeje (stop loss) a cíle pro zisk. Pro
  určení, kde by měly být vaše vstupy a výstupy z obchodů, jste se naučili pracovat s trendo-
  vými čarami, hladinou podpory, odporu, Fibonacciho úrovněmi, vlnou, „psychologickými“
  čísly atd. V případě nevhodného poměru zisku a ztráty pro váš účet nevyhovuje žádná
  vstupní formace. (K rozhodnutí podle poměru rizika a zisku musíte vědět, na jaké ceno-
  vé hladině je vstup, kde je umístěn výchozí cíl pro zisk a ochranný stop. Vzdálenost mezi
  vstupním bodem a stop-lossem je vaše „riziko“ a vzdálenost mezi vstupním bodem a cí-
  lem pro zisk je váš „zisk“.)
  Trhu je jedno, jestli používáte ochranný prodej určený procentuální nebo fixní hod-
  notou. Nemá to vliv na to, kam se trh pravděpodobně vydá příště, jako to naopak dělají
  právě hladiny podpory nebo odporu. Při přípravě nastavení obchodu sledujte na grafu
  nejbližší ochranný prodej. V případě příliš velké vzdálenosti pro váš účet hledejte jiný graf
  a jiný obchod. Hlavně si pamatujte, že ještě před vstupem do pozice musíte znát úrovně
  pro ochranný prodej a zisk.
  Rozpoznejte, reagujte, opakujte. To je to, co chcete jako obchodník dělat každý den.
  Většina vašeho času se bude a měla by se týkat rozpoznávání formací. Tím také cvičíte oči,
  abyste dokázali rozpoznat dobrý, lepší a nejlepší obchod. Nejprve se musíte rozhodnout,
  zda máte momentové, swingové nebo žádné nastavení. Posledně jmenované rozlišení je
  zásadní! Když už jste rozeznali, co na grafu je, následuje další krok – reakce. Znamená to,že se rozhodnete podle úrovní hladin pro vstup a výstup, a jak víme, hledáme pro mo-
  mentové obchodování jejich proražení dolů nebo nahoru, zatímco pro swingové obchody
  hledáme nákupní příležitosti u korekcí v rostoucím trendu a možnosti k prodeji zase při
  odražení nahoru v klesajícím trendu. Nakonec se snažíme tento proces shodně opakovat,
  jak to jen půjde.
  Výstup na každém dopředu stanoveném cíli pro zisk. Z obchodu chceme vystoupit,
  když můžeme, a ne kdy bychom měli. Zadám objednávku – ke vstupu nebo výstupu –,
  a když je trh blízko stanoveného bodu, měla bych poodejít od počítače. Není zde složité
  ani rychlé pravidlo pro vstupy. Někdy zadám limitní objednávku a jindy vstoupím, když
  uvidím očekávanou cenu. Pro ochranný prodej a cíl pro zisk zadám vždy trvalou objed-
  návku, vždy! Co se týká cíle pro zisk: když je s vaším účtem obvyklá objednávka dva loty,
  potom po druhém dosaženém cíli zisku bude obchod ukončen. Podle počtu cílů pro zisk,
  které na grafu vidím, se rozhodnu, s kolika loty do obchodu půjdu. Ziskových cílů může být
  někdy pět šest, jindy jen dva nebo tři. To je ale podružné v porovnání s tím, co je správné
  pro velikost účtu. A to mě přivedlo k následujícímu pravidlu.
  Margin nastartuje vaše zisky a ztráty. Motocyklisté říkají: „Každý trotl může šlápnout na
  plyn.“ Každý může posunout limit, ale jen málokdo se může vrátit zpět. Jestliže pravidelně
  obchodujete nad své možnosti a kapitál, proděláte. V případě forexu většinou obchodu-
  jete pákou 50:1 nebo 100:1, ale viděla jsem i 200:1. Přestože můžete mít ohromný zisk,
  vždy si uvědomte, že ve stejném poměru může ztratit, pokud trh půjde proti vaší pozici.
  Margin způsobuje, že se vše pohybuje rychleji a při vyšším marginu roste i rychlost. Viděla
  jsme začínající řidiče na výkonných motocyklech, kteří na nich neměli co dělat. Někteří
  měli štěstí a vyvázli pouze s několika jizvami a poučili se. Ti, kteří štěstí neměli, posunuli
  své limity a už se nemohli vrátit zpět.
  Takže jaká je odpověď? Víme, že obchodování může být stejně jako jízda na motocyklu
  vysoce riziková aktivita. Stejně, jako by se měl začínající motocyklista učit jezdit nejprve na
  strojích nižší třídy, měl by i obchodník začínat s malým účtem. Líbí se mi nápad s miniúčty.
  Nabízejí je téměř všichni brokeři a pracují následujícím způsobem.
  V miniúčtu můžete obchodovat všechny hlavní páry. Velikost lotu v mini je 1/10
  z celého lotu a hodnota pipu je 1dolar oproti 10 dolarům. Pokud jste už zvládli meto*
  dologii, otestovali ji na historických datech a seznámili se s příkazy v obchodní platformě,
  následuje další krok, kterým je obchodování opravdových peněz. Mezi výhody miniúčtu
  patří sledování skutečných pohybů na trzích, nervozita, strach a chamtivost, které k tomu
  všemu patří. Ale neproděláte kalhoty. U jednodolarového pipu můžete udělat (a uděláte!)
  spoustu chyb, aniž byste spadli do finanční propasti.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 3. #3 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Zapomeňte na obchodování na papíře. Jako náhrada obchodování je zcela zbytečné.
  Pokud se chcete seznámit se zadáváním a plněním příkazů, skvěle! Jděte do toho a ob-
  chodujte na papíře. Pokud chcete testovat nové obchodní nápady, výborně! Jděte do toho
  a nápady obchodujte na papíře. Pokud se chcete přesvědčit, jak obchodovat osvědčenou
  strategii, použijte miniúčet. Nikdy si však s papírovým účtem nemůžete osvěžit pocity, které
  máte při obchodování se skutečnými penězi. I když máte jenom miniúčet, stejně pocítíte
  explozi adrenalinu při vstupu do obchodu a tlak v žaludku při ztrátách. To všechno jsou ki*
  nestetické reakce na tělesné aktivity. Jestliže jsou naše peníze v pořádku, jsme emocionálně
  naplněni a věnujeme větší pozornost tomu, co děláme, což u obchodu ze „země imagi*
  nárního“ neplatí. Já mám otevřený miniúčet i teď. Občas se dostanu do série ztrátových
  obchodů (nebo chci vyzkoušet novou obchodní myšlenku), takže zde procházím své chyby,
  a než abych zcela vystoupila z trhu, raději si na miniúčtu připravuji návrat.
  Než abyste hledali určité formace, zakreslujte raději trendové čáry, hladiny pod-
  pory a odporu. Když hledáte na grafu určitou formaci, naleznete ji. Je to jako dívat se
  do mraků a hledat beránky... vidíte je jednoduše proto, že je vidět chcete. Zakreslete na
  grafu všechny linie a úrovně. Pokud formace existuje, uvidíte ji.
  Před vstupem do jakéhokoli obchodu nalezněte trend. Prohlížení každého obchodního
  nastavení je krok, při kterém kontrolujeme směr trendu na každém našem časovém rámci.
  Přípravná práce je z tohotu důvodu velmi důležitá. Nalezení trendu by mělo být v přímém
  vztahu k typu obchodu, který chceme nastavit. Nejvíce se mi pro nalezení ideálního
  prostředí pro swingové nebo momentové obchodování osvědčila vlna. Při swingovém
  obchodování pro nákupní příležitosti chci vidět vlnu mezi polednem a druhou hodinou.
  Pro prodeje na krátko (short obchod) chci, aby vlna putovala mezi čtvrtou a šestou hodi-
  nou. Jsem-li momentovým obchodníkem, ideální směr je do strany nebo ve tři hodiny.
  Uvidíte-li příležitosti, kdy trendové čáry, hladiny podpory a odporu zformují momento-
  vou obchodní formaci, např. trojúhelníky a obdélníky, ale vlna bude trendovat dolů nebo
  nahoru, pak vám tato situace neposkytne jasný signál a nejvhodnější bude se podívat na
  jiný časový rámec. A ten možná zobrazí signál pro swingový nebo momentový obchod
  zřetelněji.
  Pro plánování obchodu použijte své „a“ stejně jako „nebo“. Každý obchod je řetězec
  otázek a odpovědí. Chceme, aby před vstupem do pozice bylo vše v pořádku. Vzpomněla
  jsem si, co mi říkal manžel o rybaření. Strašně rád chodím na ryby... kdybych měl na lodi
  internet, možná bych se nikdy nevrátil na pobřeží. Jistěže můžete jí ven a chytit rybu,
  ale vhození rybářského vlasce do vody vám nezaručí, že se vám to podaří. Nejlepší je vědět, co chytáte, a mít správnou návnadu a být venku v době krmení ryb a při správné
  teplotě vody a až ryba připlave. V zásadě chcete udělat vše pro získání výhody, a tak jste
  na správném místě ve správný čas. Skvělí obchodníci postupují stejně jako skvělí rybáři.
  Připraví si všechna „a“. Výsledek může ovlivnit změna jedné nebo více věcí. Na ryby se
  například nevypravíme (jinak bude méně pravděpodobné, že něco chytíme), když je teplo-
  ta vody moc nízko nebo je špatný proud nebo je špatná návnada nebo je nízký tlak.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 4. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

 5. #4 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Nehoňte se za obchody. Jestliže obchodujeme na trzích, které jsou otevřeny 24 hodin
  denně, zjistíme, že není možné stihnout všechny vstupy do pozic. To je nevyhnutel-
  né, protože musíme spát, chodit ven, večeřet atd. Protože je nechceme pronásledovat,
  použijeme pro nalezení nejvhodnějšího vstupu do obchodu grafy. Vstupní signály mohou
  mít základ ve Fibonacciho úrovních, čtyřdenní metodě, vlně nebo také na psychologic*
  kých cenových hladinách. Pokud se příkaz ke vstupu nevyplní na zadané ceně, necháme
  obchod být a přesuneme se na jiný. Probírali jsme nastavení pro momentové i swingo*
  vé obchody a zde nám oba mohou pomoci. Například nám utekl momentový obchod
  a z proražené linie dolů nebo nahoru vznikl nový trend. Potom hledáme vhodné pod-
  mínky pro swingovou formaci.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 6. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

 7. #5 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Buďte vděční. Žijeme v době, kdy máme přímý přístup na trhy, k cenám a grafům. Máme
  řídicí orgány, které regulují trhy, a brokerské poplatky. Žijeme v době, v níž jsou všechny
  nástroje, které z nás dělají obchodníky, dostupné z domova. Važte si všech příležitostí na
  grafech i ve vlastním životě.
  Ne, opravdu jsem napsala „běžný den“? Ve skutečnosti začíná obchodní den předcházející
  noc a končí následující ráno. Když se například připravuji na úterý, pracovat začnu v pondělí
  večer a výsledkem budou nastavení připravených obchodů ve středu ráno. Musím se přiznat,
  že v pondělí většinou obchoduji nerada. V pondělí obvykle chytám rytmus s trhem... tím
  myslím s celým trhem. Obchoduji akcie, futures i forex, proto si pečlivě projdu denní grafy
  některých akcií (včetně podílových fondů) a pondělní kontrakty na futures. Nezabere to celý
  den, ale je pro mě skvělé, když se zabývám také jinými věcmi mimo forexový trh.
  Zatímco analyzuji grafy, zároveň sleduji vývoj na forexu. V pátek dělám obvykle něco
  jednoduššího. Vyhodnocuji obchody, procházím činnosti z uplynulého týdne a plánuji
  výstupy na otevřených krátkodobých obchodech. A dostáváme se k ohromně důležitému
  bodu v intradenním obchodování: pokud nemám dostatečně bezpečný polštář a zbývá mi
  malá pozice, obvykle obchod uzavřu v průběhu pátečního dne. Nerada zůstávám v pozici
  přes víkend. Nejedná se o přísné a stálé pravidlo! Je to moje volba – to jenom pro pořádek.
  Ráda bych, abyste si sami rozhodli o uspořádání vašeho obchodního života! Jedná se
  o skutečná rozhodnutí, jak se přizpůsobit trhu, který je otevřen 24 hodin denně. Nechci, aby
  byl celým vaším životem jenom forex. Hodně obchodníků balancuje na hraně. Dovolí, aby
  trhy převzaly kontrolu nad jejich životy, protože jsou otevřené celý den a noc. Také jsem
  to zažila, proto chci zdůraznit: obchodování slouží k vydělávání peněz na živobytí, ale také
  musíte žít svůj život. Svobodné rozhodování o svém čase, svoboda práce z domova, svo-
  boda v uspořádání časového rozvrhu, svoboda být svým vlastním pánem, to všechno jsou
  důvody, proč lidé uvažují o obchodování. Nemá to být celodenní práce. Obchodování forexu
  je jedinečné v tom, že si na něj každý může nalézt čas, který nejlépe zapadá do jeho rozvrhu!
  Z důvodů, které jsem už zmiňovala, patří mezi moje nejaktivnější dny úterý, středa
  a čtvrtek. Pojďme si vyzkoušet průběh obchodního dne. V pondělí večer – pro přípravu na
  úterý – nejprve projdu, zda se někde nevyskytuje vhodná formace potvrzující blížící se vstup do
  obchodu. Zatímco spím, jsou pro potvrzení nejpravděpodobnější 30- a 60minutová nastavení.
  Předchozí večer se zaměřuji na 180- a 240minutové a denní grafy. Na obrázcích jsou grafy eura
  na 180-, 240minutových a denních grafech (grafy 28.1, 28.2, 28.3). Nejprve označím rostoucí,
  klesající čáry a hladiny podpory a odporu. Samozřejmě znám úrovně Fibonacciho zpětných
  pohybů a prodloužení, které se mohou chovat jako nejbližší hladiny podpory a odporu.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 8. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

 9. #6 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Pět fází
  ztráty

  Obchodování a psychologii od sebe nelze oddělit. Jsou navždy
  propojeny, protože na trhu riskujeme svoje peníze. Sama tato
  situace vytváří podmínky pro emoce, s nimiž se musíme umět
  vyrovnat.
  To musí být osud! Moje sestra má PhD. z psychologie. Zmiňuji to, protože jsem na ni
  strašně pyšná. A navíc, což je důležitější, spolu vedeme skvělé rozhovory a spory o cho-
  vání lidí, u nichž jsou peníze propojeny s jejich egem.
  Naše emoce neovlivňuje jenom získání nebo ztráta peněz. Vše je spojeno s egem.
  Nikdy nepodceňujte jeho sílu. Je přítomno u našeho rozhodování. To ego chce mít pravdu
  a nechce, abychom si připustili omyl. Je fascinující, jak životní situace a zkušenosti vytva*
  rují náš obchodní styl. Někteří obchodují agresivně nebo „impulzivně spustí signál“ a mají
  sklony k příliš častému obchodování. Jiní se „signálu bojí “ a přistupují ke každému ob-
  chodu příliš konzervativně, až váhavě. Většina z nás je někde uprostřed a převažuje mírné
  přiklonění k jedné nebo druhé straně.
  Na úplném začátku své kariéry jsem po několika ztrátových obchodech nakonec roz*
  poznala, jak ztráty působí na lidskou psychiku. Hlavní „zásluhu“ na tom měl těžký týden
  s obchodováním britské libry. Nedodržovala jsem svá pravidla a snažila se vypíchnout
  vrchol a dno ceny na libře. S několika obchodníky jsme se scházeli v místním krámku
  s doutníky, abychom si popovídali o trzích – měli tam také výbornou kávu. Při jedné
  schůzce jsme mluvila o libře a jeden z kolegů řekl: „Ty popíráš realitu“ a uvedl několik
  důvodů, proč libra zůstane silná. Jeho poznámka o mém popírání reality mě zarazila
  a hodně jsem o ní přemýšlela. Byla jsem v dlouhé pozici, protože mám býčí názor, nebo
  mám býčí názor, protože jsem v dlouhé pozici? Podle grafů jsem měla v době vstupu do
  pozice určitě důvody k rostoucímu, býčímu náhledu na trh. Ale teď se trh pohyboval jiným
  směrem a já jsme procházela důvody, proč setrvávám v býčím názoru, proč bych neměla
  nic měnit a proč trh nemá pravdu. Dlouhá a špatná pozice.
  Popírala jsem skutečnost. Ego vytvořilo scénář, který neměl reálný podklad! Prozatím
  jsem stále držela pozici na libru a přicházela o peníze. Vrátila jsem se domů, procházela
  grafy a stále jsem myslela na kolegova slova. Sestra mi později řekla o pěti fázích chování
  při ztrátě. Já jsem byla v první: popírání.
  Pět fází chování při ztrátě jsou: popírání, vztek, smlouvání, deprese a přijetí. Někteří
  z vás už vědí, o co jde, ale možná vás ještě nenapadla souvislost s obchodováním. Nemám
  na mysli intenzivní porovnávání. Přesto se při každé ztrátě jedná o stejné fáze jako
  například u ztrátového obchodu. Pokud fázi rozpoznáme dřív, než proces necháme zajít Obchodování a psychologii od sebe nelze oddělit. Jsou navždy
  propojeny, protože na trhu riskujeme svoje peníze. Sama tato
  situace vytváří podmínky pro emoce, s nimiž se musíme umět
  vyrovnat.
  To musí být osud! Moje sestra má PhD. z psychologie. Zmiňuji to, protože jsem na ni
  strašně pyšná. A navíc, což je důležitější, spolu vedeme skvělé rozhovory a spory o cho-
  vání lidí, u nichž jsou peníze propojeny s jejich egem.
  Naše emoce neovlivňuje jenom získání nebo ztráta peněz. Vše je spojeno s egem.
  Nikdy nepodceňujte jeho sílu. Je přítomno u našeho rozhodování. To ego chce mít pravdu
  a nechce, abychom si připustili omyl. Je fascinující, jak životní situace a zkušenosti vytva*
  rují náš obchodní styl. Někteří obchodují agresivně nebo „impulzivně spustí signál“ a mají
  sklony k příliš častému obchodování. Jiní se „signálu bojí “ a přistupují ke každému ob-
  chodu příliš konzervativně, až váhavě. Většina z nás je někde uprostřed a převažuje mírné
  přiklonění k jedné nebo druhé straně.
  Na úplném začátku své kariéry jsem po několika ztrátových obchodech nakonec roz*
  poznala, jak ztráty působí na lidskou psychiku. Hlavní „zásluhu“ na tom měl těžký týden
  s obchodováním britské libry. Nedodržovala jsem svá pravidla a snažila se vypíchnout
  vrchol a dno ceny na libře. S několika obchodníky jsme se scházeli v místním krámku
  s doutníky, abychom si popovídali o trzích – měli tam také výbornou kávu. Při jedné
  schůzce jsme mluvila o libře a jeden z kolegů řekl: „Ty popíráš realitu“ a uvedl několik
  důvodů, proč libra zůstane silná. Jeho poznámka o mém popírání reality mě zarazila
  a hodně jsem o ní přemýšlela. Byla jsem v dlouhé pozici, protože mám býčí názor, nebo
  mám býčí názor, protože jsem v dlouhé pozici? Podle grafů jsem měla v době vstupu do
  pozice určitě důvody k rostoucímu, býčímu náhledu na trh. Ale teď se trh pohyboval jiným
  směrem a já jsme procházela důvody, proč setrvávám v býčím názoru, proč bych neměla
  nic měnit a proč trh nemá pravdu. Dlouhá a špatná pozice.
  Popírala jsem skutečnost. Ego vytvořilo scénář, který neměl reálný podklad! Prozatím
  jsem stále držela pozici na libru a přicházela o peníze. Vrátila jsem se domů, procházela
  grafy a stále jsem myslela na kolegova slova. Sestra mi později řekla o pěti fázích chování
  při ztrátě. Já jsem byla v první: popírání.
  Pět fází chování při ztrátě jsou: popírání, vztek, smlouvání, deprese a přijetí. Někteří
  z vás už vědí, o co jde, ale možná vás ještě nenapadla souvislost s obchodováním. Nemám
  na mysli intenzivní porovnávání. Přesto se při každé ztrátě jedná o stejné fáze jako
  například u ztrátového obchodu. Pokud fázi rozpoznáme dřív, než proces necháme zajít Obchodování a psychologii od sebe nelze oddělit. Jsou navždy
  propojeny, protože na trhu riskujeme svoje peníze. Sama tato
  situace vytváří podmínky pro emoce, s nimiž se musíme umět
  vyrovnat.
  To musí být osud! Moje sestra má PhD. z psychologie. Zmiňuji to, protože jsem na ni
  strašně pyšná. A navíc, což je důležitější, spolu vedeme skvělé rozhovory a spory o cho-
  vání lidí, u nichž jsou peníze propojeny s jejich egem.
  Naše emoce neovlivňuje jenom získání nebo ztráta peněz. Vše je spojeno s egem.
  Nikdy nepodceňujte jeho sílu. Je přítomno u našeho rozhodování. To ego chce mít pravdu
  a nechce, abychom si připustili omyl. Je fascinující, jak životní situace a zkušenosti vytva*
  rují náš obchodní styl. Někteří obchodují agresivně nebo „impulzivně spustí signál“ a mají
  sklony k příliš častému obchodování. Jiní se „signálu bojí “ a přistupují ke každému ob-
  chodu příliš konzervativně, až váhavě. Většina z nás je někde uprostřed a převažuje mírné
  přiklonění k jedné nebo druhé straně.
  Na úplném začátku své kariéry jsem po několika ztrátových obchodech nakonec roz*
  poznala, jak ztráty působí na lidskou psychiku. Hlavní „zásluhu“ na tom měl těžký týden
  s obchodováním britské libry. Nedodržovala jsem svá pravidla a snažila se vypíchnout
  vrchol a dno ceny na libře. S několika obchodníky jsme se scházeli v místním krámku
  s doutníky, abychom si popovídali o trzích – měli tam také výbornou kávu. Při jedné
  schůzce jsme mluvila o libře a jeden z kolegů řekl: „Ty popíráš realitu“ a uvedl několik
  důvodů, proč libra zůstane silná. Jeho poznámka o mém popírání reality mě zarazila
  a hodně jsem o ní přemýšlela. Byla jsem v dlouhé pozici, protože mám býčí názor, nebo
  mám býčí názor, protože jsem v dlouhé pozici? Podle grafů jsem měla v době vstupu do
  pozice určitě důvody k rostoucímu, býčímu náhledu na trh. Ale teď se trh pohyboval jiným
  směrem a já jsme procházela důvody, proč setrvávám v býčím názoru, proč bych neměla
  nic měnit a proč trh nemá pravdu. Dlouhá a špatná pozice.
  Popírala jsem skutečnost. Ego vytvořilo scénář, který neměl reálný podklad! Prozatím
  jsem stále držela pozici na libru a přicházela o peníze. Vrátila jsem se domů, procházela
  grafy a stále jsem myslela na kolegova slova. Sestra mi později řekla o pěti fázích chování
  při ztrátě. Já jsem byla v první: popírání.
  Pět fází chování při ztrátě jsou: popírání, vztek, smlouvání, deprese a přijetí. Někteří
  z vás už vědí, o co jde, ale možná vás ještě nenapadla souvislost s obchodováním. Nemám
  na mysli intenzivní porovnávání. Přesto se při každé ztrátě jedná o stejné fáze jako
  například u ztrátového obchodu. Pokud fázi rozpoznáme dřív, než proces necháme zajít příliš daleko, musíme se co nejrychleji dostat až do poslední fáze. To je klíč k pochopení
  každé z pěti fází ztráty. Krátce si všechny popíšeme.
  Vezměme situaci, kdy jsme již v obchodu a on jde proti nám. Nastává fáze odmí-
  tání. Je to podobné jako falešný optimismus: Nic jsme neudělali špatně, trh jenom koriguje
  nebo zpracovává nové zprávy. Ať už použijeme jakýkoli důvod, spustíme lavinu úvah. Vy-
  hodnotíme, že se jedná jenom o zpětný pohyb nebo odražení. Posloucháme a hledáme
  názory, které s námi souhlasí, a ignorujeme ostatní.
  Následuje fáze vzteku, která je pravděpodobně nejtěžší. V první fázi popírání nemáme
  pravdu, a tak se naštveme. Obviňujeme špatné plnění, brokera, grafy, software, telefonní
  rozhovor s brokerem, naši koncentraci nebo úkoly, kvůli nimž nemůžeme zadat příkaz
  k ochrannému prodeji. Jeden špatný obchod jsem sváděla na svého psa, opravdu.
  Když už jsme naštvaní na všechno a na každého, změníme rychlost. Uvědomíme si,
  že s nezdvořilostí se nikam nedostaneme, a rozhodneme se být milí. Začínáme smlouvat
  se sebou, s Bohem, s každým, kdo poslouchá, a slibujeme, že příště uděláme vše správně.
  Nejběžnější smlouvání vypadá nějak takto: „Když se moje pozice vrátí na cenu, za kterou
  jsem ji koupila, slibuji, že obchod uzavřu.“

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 10. #7 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Rodina a přátelé (a domácí mazlíčci!) se nám vyhýbají a neodpovídají. Sklouzneme
  do čtvrté fáze: deprese. Ta má hodně fyzických i psychologických příznaků. Obchodník
  bude trpět nespavostí, únavou, nedostatkem soustředění – hlavně u všeho, co souvisí
  s obchodováním. Nemluví s rodinou a přáteli a odmítá pomoc od každého, kdo mu chce
  pomoci nebo poradit uzavření pozice.
  Poslední fází je přijetí. Do ní se chceme dostat co nejdříve a jejím výsledkem je
  uzavření obchodu. Důvodem může být broker, který nás do něj nutí, nebo jsme nakonec
  přijali situaci takovou, jaká je, a rozhodli se zjednat nápravu. V obchodování je výsledek
  nakonec stejný: ukončení obchodu. Často se jedná o „přijetí násilím“, protože obchod
  zlikviduje broker. Poslední krok se dělá snáze a rychleji, pokud rozpoznáme první čtyři
  fáze, kritéria vyhodnotí obchod jako ztrátový a my situaci akceptujeme.
  Každý obchodník neprochází zmiňovanými fázemi přesně stejným způsobem:
  například se může vrátit z depresí zpět do naštvání. Pozorovala jsem, že se hodně
  obchodníků stále vrací a pohybují se mezi popíráním a naštváním. Hodně zajímavé je, že
  obchodníci procházejí těmito pěti fázemi i v případě, že byli v zisku, zmeškali uzavření ob-
  chodu na plánované částce a začínají o profit přicházet. Přestože stále profitují, cítí bolest
  z poklesu a začínají procházet stejnými fázemi, o nichž jsme mluvili v souvislosti se ztrá-
  tou. Častokrát přijdou o celý zisk.
  Chcete slyšet nejoblíbenější poslední slova ztrátového obchodníka? „Nemůžu obchod
  uzavřít, už ztrácím strašně moc!“

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 11. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

 12. #8 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Sestavení
  obchodu

  Čtete to pořád a všude. Slyšíte to kolem sebe snad každý den. Upozorňují
  vás na to snad všechny seriózní stránky a publikace, seriózní brokeři a všich-
  ni známí kolem vás, kterým nejste lhostejní. V komoditních trzích více lidí
  prodělává, než profituje. Studie říkají, že až 80 % všech obchodníků ztrácí
  v trzích své peníze. Rozhodně nic moc povzbudivá statistika, co říkáte?
  Pojďme se však na tuto statistiku podívat z trochu jiného úhlu. V prvé řadě,
  sám jsem profitabilní trader, takže vím, že to jde. A když jsem to dokázal
  já – se svým průměrným vzděláním a průměrnou intaligencí, může to doká-
  zat kdokoliv jiný. V druhé řadě, koukněme se trochu blíže na oněch 20 %
  vydělávajících obchodníků.
  V minulosti jsem strávil skutečně mnoho, mnoho času studiem profitujících
  obchodníků, ať už to bylo prostřednictvím osobního setkání s mnoha trade-
  ry přímo zde v USA, tak formou hledání na internetu nebo v nejrůznějších
  knihách a časopisech o komoditním obchodování, které zde v USA vychá-
  zejí. Postupně jsem dával www.financnik.cz
  jednotlivé informace dohromady a snažil se hledat
  jakékoliv podobnosti, souvislosti – cokoliv, co by mě dovedlo k nějakému
  „tajemství“.
  Samozřejmě, ve svých začátcích jsem hledal sice na správném místě, ale v na-
  prosto nesprávných sférách. To, co mě zajímalo především, byly obchodní
  systémy, s jakými tito úspěšní lidé obchodují, aniž bych věnoval jakoukoliv
  větší pozornost jejich myšlení. Výsledek?
  Desítky nejrůznějších obchodních systémů, ze kterých jsem měl v hlavě ta-
  kový chaos, že by se v něm nevyznal ani specialista s dvojitým doktorátem
  (nemluvě o penězích, které jsem za tyto systémy utratil). Systémy a obchod-
  ní přístupy jednotlivých obchodníků si doslova protiřečily. Jeden obchodník
  tvrdil, že je nesmyslné obchodovat na základě fundamentálních zpráv a že
  jediné, s čím je možné vydělávat, je technická analýza. Jiný obchodník zase
  tvrdil, že v životě nepoužil jediný technický ukazatel a své miliony vydělal čis-
  tě a jen na základě fundamentálních základů. Další obchodník zase tvrdil, že
  není možné vydělávat na klasických futures kontraktech vůbec a že jedinou
  cestou jsou opční obchody. Polovina tvrdila, že se peníze dají vydělat pou-
  ze v intradenním obchodování a druhá polovina, že pouze v dlouhodobých pozičních obchodech. Zkrátka a dobře – ať jsem se snažil sebevíc, nemohl
  jsem se dopátrat ničeho, co by mně dokázalo jasně a konkrétně říci, jak tedy
  vydělávat v trzích ony pověstné miliony.
  Byla to doba hrozné a nekonečné frustrace, doba zoufalosti, zklamání a ob-
  rovských pochybností o tom, zdali tento business skutečně vůbec funguje.
  Byla to zkrátka doba hrozná s velkým H. Frustrován a zmaten jsem se roz-
  hodl na nějaký čas všeho nechat a věnovat se raději něčemu jinému.
  V té době jsem však mezi mnohými knihami narazil čistě náhodou i na kni-
  hu Market Wizards a přes všechny mnohé informace mě přeci jenom nako-
  nec zaujalo něco, co skutečně měli všichni veleúspěšní obchodníci zmiňovaní
  v této knize společného. I když každičký obchodník v této knize obchodoval
  zcela rozdílným způsobem, všichni se (v té době pro mě naprosto záhad-
  ně) shodovali v tom, že obchodníkův úspěch ve skutečnosti nespočívá v žád-
  ném systému, ale v obchodníkově hlavě. „Obchodníkovo myšlení, disciplína
  a práce s vlastními emocemi je to, co vydělává obchodníkům miliony.“ Toto
  tvrdili snad všichni obchodníci ve zmíněné knize a toto tvrdili i úspěšní ob-
  chodníci, se kterými jsem měl tu možnost se zde v USA setkat (které jsem
  ale v té době příliš neposlouchal
  v momentech, kdy hovořili o psychologii
  www.financnik.cz
  a raději se snažil od nich načerpat co nejvíce know-how ohledně jejich ob-
  chodního systému). „Není to žádný záhadný systém, ani žádná magická ma-
  tematická formule. Jsme to jen a jen my sami, kdo rozhoduje o tom, zdali
  nadělíme sami sobě v trzích peníze, nebo nikoliv.“
  I když jsem v té době neměl ani páru, o čem tito spekulanti – velikáni vlast-
  ně mluví (ve svých začátcích jsem měl chvílemi i pocit, že klíč k úspěchu je
  převážně broker – alespoň v té době byli brokeři v USA skrze své inzeráty
  takto prezentováni), přeci jenom mě tato spojitost mezi všemi zaujala a ne-
  nechala tak úplně v klidu. Po delší době váhání a podezřívavosti k tomu, že
  by „vše mohlo být jen otázkou našeho myšlení“ jsem přeci jenom nakoupil
  něco málo literatury jiného charakteru – literatury na téma „psychologie ob-
  chodování“. Jaký to úžasný svět se přede mnou otevřel!

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 13. #9 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Pokud chceme někam dojít,
  musíme vědět, kam vlastně kráčíme

  Zkusme si na moment představit, že rozhodnutí vydat se na cestu úspěš-
  ného tradingu je tak trochu jako rozhodnutí vydat se na dovolenou. Tedy,
  ne že by se jednalo (alespoň v začátcích) o nějakou relaxační a oddychovou
  činnost, ale přesto – zapojme trochu fantazie a zkusme se do takové situace
  vžít. Začněme třeba takto:
  Představte si, že právě venku svítí slunce, je léto, vládne klid a pohoda a vy do-
  jdete k přesvědčení, že je právě ideální čas někam se vypravit. Čím začnete?
  Ze všeho nejdříve budete muset bezesporu vymyslet, kam se vlastně vydat.
  Jakékoliv další plánování by asi nemělo cenu, pokud nebudeme vědět, co má
  být cílem naší cesty. A cílů může existovat skutečně bezpočet.
  www.financnik.cz
  Můžeme se chtít vydat třeba jenom za hranice našeho města. Můžeme se
  chtít vydat za hranice naší země, nebo dokonce za hranice USA (Evropy)
  a celého kontinentu. Můžeme se chtít vydat do skutečně exotických míst,
  nebo naopak do míst, kde toho pravděpodobně moc zajímavého nezažije-
  me, ale zase se budeme na takovém místě cítit bezpečně. Můžeme se také
  chtít vydat na vrchol K2 anebo do několikakilometrové hloubky Atlantického
  oceánu. Naše touhy vydat se na cesty můžou mít nejrůznější, nejrozmanitější
  podoby – přesně tak, jako jsou rozmanité povahy a představy o „super do-
  volené“ každého z nás. Jisté však je, že pokud si nestanovíme cíl naší cesty,
  nebudeme moci ani nikdy žádného dosáhnout.
  Ještě jednou si přečtěte poslední větu.
  Velmi mnoho nováčků se začíná vydávat na cestu komoditního obchodování
  s jediným cílem: vydělat peníze. To je určitě správný a chvályhodný cíl, avšak
  takový cíl nám neříká naprosto nic o cestě, na kterou se budeme muset při-
  pravit a už vůbec ne o konkrétní podobě cíle, do kterého budeme muset
  dojít. Cíl „vydělat peníze“ je příliš široký, příliš abstraktní na to, aby bylo
  možné se na něj správně koncentrovat. Takový úvodní cíl v obchodování
  je totéž, jako říci, že se v případě naší dovolené chceme vydat na cestu, jejíž cílem bude dojít někam dále, než kde jsme doposud. Víme však, co si v ta-
  kovém případě vzít s sebou, kolik síly asi tak budeme potřebovat, jaké pře-
  kážky nás mohou na cestě potkat a za jak dlouho máme šanci do takového
  cíle dojít? Naprosto ne. A tak se takový cíl může velmi snadno stát spíše jen
  tápáním od nikud do nikam než jasnou a plánovanou cestou s naprosto kon-
  krétním cílem.
  Cíl naší cesty musí být zcela konkrétní.
  Čím konkrétnější a jasnější cíl, tím snáze
  k němu dojdeme
  Pokud tedy nevíme úplně přesně, kam chceme dojít, nikdy tam nedojdeme.
  Respektive možná jednou nějakou náhodou ano, ale může to trvat celou věč-
  nost. A proto je v prvé řadě třeba co nejpřesněji specifikovat náš cíl. Musí-
  me to však udělat se skutečnou upřímností. Skutečně se zeptat co nejhlouběji
  ve svém já, kam vlastně chceme dojít a proč chceme dojít právě tam.
  Řada z nás si zřejmě v první
  řadě řekne, že cílem naší cesty by mělo být „stát
  www.financnik.cz
  se finančně zcela nezávislý a bohatý“. Co je však finančně nezávislý a bohatý?
  A co nám takový cíl říká o tom, jak a čím se budeme muset vybavit na ces-
  tu za takovým cílem? Pro jednoho může takový cíl znamenat osvojit si do-
  vednost vydělat si 1000 USD měsíčně na základní živobytí a to s minimem
  námahy tak, aby takový jednotlivec mohl většinu času trávit raději s rodinou
  než u počítače s grafy. Na takový cíl zřejmě nebude potřeba tak náročné
  cesty jako v případě cíle jedince, pro kterého může finanční nezávislost a bo-
  hatství znamenat, že si bude moci postavit velký dům, každý rok koupit nový
  automobil a na zimu létat do teplých krajů.
  Již z výše zmíněných dvou příkladů zajisté cítíte, že každý z obou cílů bude
  vyžadovat zcela jinou cestu, jiný přístup a jinou míru energie a odhodlání.
  Specifikovat si tedy co nejpřesněji cíl cesty je v začátku naprosto nezbyt-
  né. Pokud si co nejpřesněji nespecifikujeme cíl naší cesty, nebudeme vědět,
  na co se máme připravit. Pokud nebudeme alespoň rámcově připraveni
  na to, co budeme na dosažení svého cíle potřebovat, budeme zažívat
  mnohem více frustrace po celé cestě za naším cílem a pravděpodobně
  již brzy celý náš cíl budeme muset stejně přehodnotit a znovu promyslet,
  pokud se jej zcela nevzdáme.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 14. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

 15. #10 Collapse post
  Senior Member Thomas's Avatar
  Připojit k datu
  Aug 2019
  Umístění
  Czechia,Deutchland,Netherland
  Příspěvky
  257
  Dík
  0
  Díky 126 Times ve 79 příspěvků
  Forex obchodování je jedním z nejvíce vzrušujících a rychle se rozvíjejících trhů, který získává na popularitě především v posledních letech a to díky rapidnímu rozvoji informačních technologií.

  Dlouhou dobu byl tento trh doménou velkých finančních institucí, korporací, centrálních bank, fondů či velmi bohatých jedinců. Rozmach internetu všechno změnil a nyní je možné obchodovat měnové trhy prakticky po celém světě, 24 hodin denně, aniž by člověk musel mít nějaký příliš vysoký kapitál.

  Právě dostupnost forexového obchodování spojená s relativně nízkými kapitálovými nároky dělá z měnových trhů velmi oblíbený nástroj pro krátkodobé spekulace i dlouhodobější investice.

  V tomto článku vám představíme vše nezbytné, co potřebujete vědět k tomu, abyste na forexu mohli začít obchodovat.

  Ačkoli s sebou obchodování na finančních trzích nese vysokou míru rizika, může generovat další příjem, a to za podmínky, že zvolíte ten správný přístup. Výběrem spolehlivého brokera, jako je InstaForex, získáte přístup na mezinárodní finanční trhy a otevřete si cestu k finanční nezávislosti. Můžete se zaregistrovat zde.


 16. The Following 1 Users Say Thank You to Thomas For This Useful Post:

  Neregistrovaný (1 )

Přihlásit se k tomuto tématu (4)

Autorská práva

 • Nemůžete deslat nové témata
 • Nemůžete odeslat odpovědi
 • Nemůžete odeslat přílohy
 • Nemůžete upravit své příspěvky
 •